CFF

Pas: 3,81 – 5,08 mm

Fitxa Tècnica CFF 3,81-5,08 mm