CLM

Tires de PINS

Disponible amb els següents passos: 5.00 – 10.00

Dimensions: 12.5 x 2.8 mm

Orientació: Vertical

Pols: 2 a 24

Corrent nominal: 17.5A

Tensió nominal: 250V

Temperatura de treball: -40ºC a 105ºC