MRD31-L

Pas 3,5  – 3,81 mm

Fitxa Tècnica MRD31-L