Filtres per campanes

Filtres metàl.lics (alumini, acer inoxidable, …) per a campanes extractores domèstiques i industrials.