Wallbox+

Una solució robusta i econòmica

Fabricant: DBT – CEV

  • Ideal per a flotes de vehicles d’empresa

Potències disponibles de 3 kW a 22 kW

Fitxa Tècnica TEQCOc0119 – Wallbox Plus FR  

Category: