DLB22-E & DLB22-P

 

– Polsador momentani (E), il·luminat

– Polsador momentani amb doble pulsació per rearmament (P),  il·luminat

Fitxa Tècnica Botó polsador Il.luminat