DPB22-S

– Bolet de parada d’emergència amb rearmament giratori  i a tracció Ø35 (S)

Fitxa Tècnica Botó polsador NO Il.luminat