DLS22-S

Selector il.luminat, 2 & 3 posicions

Fitxa Tècnica Selectors Il.luminats