DSS22-S

Selector no il.luminat, 2 & 3 posicions  

Fitxa Tècnica Selectors NO Il.luminats