HUS

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

-Adaptat per a càrregues en corrent continua

-Unipolar