ELEMENTS VENTILACIÓ POLIAMIDA

Cos:                                   Poliamida PA V-0

Membrana:                       Polièter sulfona PES

Junta tòrica:                      NBR

Rosca:                                Mètrica EN 60423

Temperatura:                   -40ºC / 100ºC

Protecció:                          IP66/IP68

Fitxa Tècnica JDAExxPAzzzz