PREMSAESTOPES ATEX

Junta d’estanquitat (exterior): silicona VMQ
Junta d’estanquitat (interior): TPE TPS (>M16x1,5)
Cos: Poliamida PA6
Rosca: Mètrica EN 60423
Temperatura: veure fitxa
Protecció: IP66
Certificat (EC): PTB 99 ATEX 3101 X (M12x1,5 a M16x1,5) PTB 99 ATEX 3128 X (M20x1,5 a M63x1,5) PTB 14 ATEX 1015 X

Fitxa Tècnica 50_6xx_PAzz_EX