9700

El Klixon ® 9700, és un protector provat en el camp de la miniatura i desenvolupat perprotegir motors, balasts fluorescents, solenoides, transformadors i altres equips elèctrics contra el sobreescalfament.
A més de ser petit i lleuger, és sensible a la temperatura i a la corrent.
El 9700 està segellat per resistir el vernís d’immersió i pot ser muntat directament al bobinatge on millor pot detectar la temperatura de l’equip elèctric.
Com a resultat la protecció a l’excés de temperatura està assegurada. El protector es subministra amb un resistent revestiment de plàstic Mylar.

Fitxa Tècnica 9700