Faixes / bandes calefactores

Les abraçadores escalfa-bidons, són una particular aplicació de la resistència ultraplana (etched-foil) amb aïllament de silicona.
La gamma proposta és molt àmplia, caracteritzada per una producció de models Standard o personalitzada segons les exigències del client.
Les abraçadores de silicona poden ser adhesives, proveïdes de ganxos i molles o veler pel seu tancament i fixació. Poden ser subministrades amb termòstats de control, limitadors, sensors, sondes NTC, PT100, porta sondes, díodes, traus, etc.

LES PRINCIPALS AVANTATGES SÓN:
-Notable adaptabilitat a superfícies corbes
-Elevada flexibilitat
-Optima distribució tèrmica sobre tota la superfície calefactora
-Gruix mínim (màx 2.0mm)
-Potències diferenciades
-Facilitat de muntatge

APLICACIONS
-Aire condicionat (escalfament i manteniment de la temperatura per bidons, ampolles, dipòsits, tremuges)

Fitxa Tècnica