Subvenció per a estacions de recàrrega ràpida a Catalunya 2017

Novetats

mobilitat-2017

 

 

 

 

S’obre la convocatòria 2017 per la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric.

Ajuts per la mobilitat elèctrica 2017

http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/26_ajuts_financament/imatges/Mobilitat_2017.pdf

 

Convocatòria Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7314/1591290.pdf