H05RN-F

Secció nominal: 1×0,75 – 1×1,50 mm²

Voltatge: 300/500 V

Temperatura: -30 +60 ºC

Aïllant: Policloroprè (Noeprè)

Versions disponibles:

COURE NU

Categoria: