H03RN-F

Secció nominal: 1×0,50 – 1×0,75 mm²
Voltatge: 300/300V
Temperatura: -30 +60 ºC
Aïllant: Policloroprè (Neoprè)

Versions disponibles:

COURE NU

Fitxa Tècnica H03RN-F COURE NU

COUR ESTANYAT

Fitxa Tècnica H03RN-F COURE ESTANYAT

Category: