HT 105ºC

Secció nominal: 1×0,50 – 1×35 mm²      

Voltatge: 300/500V  per seccions  0,50-1,00 mm² i  450/750V  per seccions >1,50 mm²

Temperatura: 105ºC

Aïllant: PVC 105ºC (TI3)

Categoria: