ELFLEX

Cable de PVC per màquines de soldadura

Secció nominal: 1×10 – 1×120 mm²
Voltatge: 450/750V
Temperatura: -15 +70ºC
Aïllament: PVC per màqunes de soldadura

Fitxa Tècnica ELFLEX

Category: