Resistència blindada monosortida

Les resistències cuirassades monotub es fabriquen segons la tradicional però eficaç tecnologia del tub d’acer inoxidable amb òxid de magnesi (MgO) i aïllat mitjançant una vulcanització en silicona Standard o anti-curtcircuit que ofereixen connexions completament hermètiques.
La característica d’aquest tipus de resistències és que en tenir la connexió en un únic costat, facilita la velocitat de muntatge en la seva aplicació.
El diàmetre proposat és de 8,5 mm però pot ser adaptat segons les especificacions del client.

LES PRINCIPALS AVANTATGES SÓN:
-Una única connexió
-Notable adaptació en ambients amb elevat grau d’humitat
-Òptima resistència a la corrosió
-Elevada fiabilitat en el temps
-Àmplia gamma d’acabats, ràcord, platina, sistemes de fixació i connexió a terra

APLICACIONS
-Aplicacions industrials (premses de calor, forns i càmeres calents, bufets)
-Hostaleria (armaris frigorífics, refrigeradors ràpids de temperatura, escalfa begudes, banys maria, bufets)
-Aire condicionat (equips d’aire condicionat)
-Refrigeració industrial i comercial (descongelació d’evaporadors per frigorífics industrials, comercials i domèstics, safates d’evaporació)
-Electrodomèstics (planxes per la roba)

Fitxa Tècnica