Cable solar

A Elettro Brescia fabriquen cable per a les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques. El cable homologat és el model H1Z2Z2-K. Aquest cable és adequat per connectar les plaques entre elles o per cablejar-les als convertidors de freqüència.