LEV160

Secció nominal: 1×0,50 – 1×6,00 mm²
Voltatge: 300/500V per seccions fins 1,00 mm² i 450/750V per seccions superiors
Temperatura: -30 +155 ºC
Aïllant: acetat de vinil amb baix contingut d’halògens

Fitxa Tècnica LEV160

Categoria: