H05GG-F

Secció nominal: 2×0,75 – 5G2,50 mm²

Voltatge: 300/500 V

Temperatura: -30 +110 ºC

Aïllant: Etilvinilacetat (goma EVA)

Versions disponibles:

COURE NU

COURE ESTANYAT

Fitxa Tècnica H05GG-F COURE ESTANYAT

Categoria: