H07RN-F

Secció nominal: 1×1,50 – 5G25 mm²
Voltatge: 450/750V
Temperatura: -30 +60 ºC
Aïllant: Policloroprè (Neoprè)

Fitxa Tècnica H07RN-F

Category: