H05V2-U / H07V2-U

Secció nominal: 1×0,50 – 1×2,50 mm²
Voltatge: 300/500V – 450/750V
Temperatura: 90 ºC
Aïllant: PVC TI3

Categoria: