H03VVH2-F / H05VVH2-F

Secció nominal: 2×0,50 – 2×1,00 mm²
Voltatge: 300/300V – 300/500V
Temperatura: -15 +60ºC
Aïllament: PVC per aplicacions generals

Fitxa Tècnica H03VVH2-F

Fitxa Tècnica H05VVH2-F

Category: