OK650

VERSIONS DISPONIBLES: V0 i V2  NO FLAME

Fitxa Tècnica OK650