ELECTROMEDICINA

Subministrem components per al sector de la ELECTROMEDICINA: Interruptors Assenyaladors lluminosos / pilots Motors Cables elèctrics Resistències elèctriques Elements de Connexió Electrovàlvules / Mànegues Entrada Aigua Termòstats Protectors tèrmics Temporitzadors Sistemes electrònics de control Microinterruptors Connectors IEC Més informació