OK501

Regleta de 2 a 24 pols

Possibilitat de configurar els connectors

Disponible Tapa de protecció OK500

Fitxa Tècnica OK501

OK501 3

Category: