PREMSAESTOPES ESTÀNDARD

Rosca: Poliamida PA6  V-2
Insert de làmines: Poliamida PA6  V-2
Junta d’estanquitat: CR/NBR
Cos: Poliamida PA6  V-2
Rosca: Mètrica EN 60423 / Pg DIN 40430 / NPT
Temperatura: -20ºC / 100ºC
Protecció: IP68

ROSCA MÈTRICA:

Fitxa Tècnica 50_6xx_PAzzzz

ROSCA PG:

Fitxa Tècnica 50_0xx_PAzzzz