Mi2

Temporitzador mecànico

Versions 60 i 120 minutos en estoc

Fitxa Tècnica Mi2

Category: