Transformador

Transformadors:

– Transformadors Estàndard 61558-2-2

– Transformadors Encapsulats (IP65 / IP68)

– Transformadors IP20/21 Classe II

– Transformadors Toroïdals

– Transformadors Trifàsics

Categoria:

Descripció

Transformador per a aïllament de sistema elèctric en forns