H05V2-K / H07V2-K

Secció nominal: 1×0,50 – 1×35 mm²
Voltatge: 300/500V – 450/750V
Temperatura: -15 +90 ºC
Aïllant: PVC TI3

Fitxa Tècnica H05V2-K

Fitxa Tècnica H07V2-K

Categoria: