FASE 3

Secció nominal: 1×0,35 – 1×70 mm²

Voltatge: 220 V c.a. / 300 V c.c

Temperatura: -25 +105 ºC

Aïllant: F2 (FIAT)  

Fitxa Tècnica FASE 3  

Category: