EN 50143/B

Secció nominal: 1×1,00 mm²
Voltatge: 5.000/10.000V
Temperatura: -60 +180 ºC
Aïllant: Silicona EI2 segons norma EN50143

Fitxa Tècnica EN50143B

Category: