SIHF (NU O ESTANYAT)

Secció nominal: 2×0,50 – 7×2,50 mm²
Voltatge: 300/500V
Temperatura: -60 +180 ºC
Aïllant: Silicona

Versions disponibles:

COURE NU

Fitxa Tècnica SIHF COURE NU

COURE ESTANYAT

Fitxa Tècnica SIHF COURE ESTANYAT

Category: