GS/A

Secció nominal: 1×0,35 – 1×6,00 mm²

Voltatge: 300/500 V

Temperatura: -60 + 180ºC

Aïllant: Silicona EI2

Versions disponibles:

COURE NU

Fitxa Tècnica GS/A COURE NU

COURE ESTANYAT

Fitxa Tècnica GS/A COURE ESTANYAT

Categoria: