FG4OR (NU O ESTANYAT)

Secció nominal: 2×0,50 – 5×1,00 mm²
Voltatge: 300/500V
Temperatura: -30 +105 ºC
Aïllant: Silicona EI2 amb coberta de PVC

Versions disponibles:

COURE NU

Fitxa Tècnica FG4OR COURE NU

COURE ESTANYAT

Fitxa Tècnica FG4OR COURE ESTANYAT

Categoria: