GSV (NU O ESTANYAT)

Secció nominal: 1×0,50 – 1×6,00 mm²
Voltatge: 300/500V
Temperatura: -60 + 200ºC
Aïllant: Silicona amb coberta en fibra de vidre

Versions disponibles:

COURE NU

Fitxa Tècnica GSV COURE NU

COURE ESTANYAT

Fitxa Tècnica GSV COURE ESTANYAT

Categoria: