GS (NU O ESTANYAT)

Secció nominal: 1×0,35 – 1×95 mm²
Voltatge: 300/500V
Temperatura: -60 +180 ºC
Aïllant: Silicona

Versions Disponibles

COURE NU

Fitxa Tècnica GS COURE NU

COURE ESTANYAT

Fitxa Tècnica GS COURE ESTANYAT

Categoria: