H05S-K

Secció nominal: 1×0,50 – 1×2,50 mm²

Voltatge: 300/500 V

Temperatura: -60 + 180ºC

Aïllant: Silicona EI2

Versions disponibles:

COURE NU

Fitxa Tècnica H05S-K COURE NU

COURE ESTANYAT

Fitxa Tècnica H05S-K COURE ESTANYAT

Category: