N2GFAF (N)2GFA (NU O ESTANYAT)

Secció nominal: 1×0,50 – 1×2,50 mm²
Volts: 300/300V
Temperatura: -60 +180 ºC
Aïllant: Silicona EI2

Versions disponibles:
N2GFA (N) 2GFA: Cable unipolar rígid amb aïllant de silicona.
N2GFAF (N) 2GFAF: Cable unipolar flexible amb aïllant de silicona.

COURE NU

Fitxa Tècnica N2GFA (N)2GFA COURE NU

Fitxa Tècnica N2GFAF (N)2GFAF COURE NU

COURE ESTANYAT

Fitxa Tècnica N2GFA (N)2GFA COURE ESTANYAT

Fitxa Tècnica N2GFAF (N)2GFAF COURE ESTANYAT

Categoria: