THT (NU O ESTANYAT)

Secció nominal: 1×0,35 – 1×10 mm²
Voltatge: 300/500V
Temperatura: -60 + 250ºC
Aïllant: Silicona THT

Versions disponibles:

COURE NU

Fitxa Tècnica THT COURE NU

COURE ESTANYAT

Fitxa Tècnica THT COURE ESTANYAT

Categoria: